Chính sách bảo mật

Cập nhập mới nhất: Ngày 18/09/2023

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An và các đơn vị, chi nhánh, công ty liên quan đến Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) điều hành website Cotoiday.vn (sau đây gọi tắt là “Website”) và ứng dụng của Cotoiday.vn (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng”).

Chính sách Bảo mật này (cùng với bất kỳ điều khoản hợp đồng nào khác áp dụng giữa Bạn và Chúng tôi) quy định cách Chúng tôi sử dụng, tiết lộ hoặc/và xử lý Thông tin (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân) mà Chúng tôi thu thập từ Bạn hoặc Bạn cung cấp cho Chúng tôi. Chính sách Bảo mật này cũng đưa ra các loại Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi thu thập, cách Chúng tôi giữ an toàn, cũng như cách Bạn có thể truy cập hoặc thay đổi Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu giữ bởi Chúng tôi. 

Vui lòng đọc kỹ để hiểu chính sách của Chúng tôi và áp dụng phù hợp liên quan đến Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và cách mà Chúng tôi xử lý Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân. Chính sách bảo mật này gắn liền với các điều khoản sử dụng dịch vụ và bất kỳ tài liệu nào khác áp dụng cho dịch vụ mà Bạn đang sử dụng.

Trừ khi bị hạn chế bởi pháp luật Việt Nam, bằng cách sử dụng, hoặc tương tác với Chúng tôi thông qua Website, Ứng dụng, các trang mạng xã hội, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý rằng bất kỳ hoặc/và toàn bộ Thông tin bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến Bạn được Chúng tôi thu thập theo thời gian có thể được sử dụng, xử lý, hoặc/và tiết lộ cho các mục đích và cho những người được đề cập trong Chính sách bảo mật này.

Là một phần trong nỗ lực của Chúng tôi để bảo đảm rằng Chúng tôi quản lý, bảo vệ và xử lý Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đúng cách, Chúng tôi sẽ rà soát các chính sách, thủ tục và quy trình liên quan của Chúng tôi tùy từng thời điểm. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên Website. Bạn sẽ được xem là đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách bảo mật khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi đó có hiệu lực. Bạn được nhắc nhở kiểm tra Website tùy từng thời điểm để cập nhật Chính sách bảo mật này.

Nội dung chính

1. Thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân

Khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau từ và liên quan về Bạn, thiết bị và tương tác của Bạn với Dịch vụ (gọi chung là “Thông tin”). 

Dữ Liệu Cá Nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Theo đó, Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm dữ liệu cá nhân và các thông tin khác giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể. Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào, dù đúng hay không đúng về một cá nhân có thể nhận dạng cá nhân từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà Chúng tôi có hoặc có khả năng có, được coi là Dữ Liệu Cá Nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”).

Theo đó, trong toàn bộ các quy định và nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này, Thông tin được đề cập sẽ được hiểu bao gồm cả Thông tin và Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn như được định nghĩa ở trên.

Thông tin Bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập Thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên (Với người nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh), giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán, thông tin tài chính, sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà Bạn quan tâm. Điều này có thể xảy ra, ví dụ như:

 • Khi Bạn thực hiện giao dịch với Chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.
 • Khi Bạn đăng ký tài khoản sử dụng Dịch vụ với Chúng tôi.
 • Khi Bạn liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc bộ phận kinh doanh của Chúng tôi qua email, điện thoại, chat hoặc trực tiếp để giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải hoặc yêu cầu khác của Bạn.
 • Khi Bạn đăng ký theo dõi Dịch vụ, nhận thông báo qua email, SMS, hoặc các bản tin mà Chúng tôi cung cấp.
 • Khi Bạn đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của Chúng tôi thông qua mạng xã hội như facebook, zalo, hoặc linkedin, hoặc nền tảng kỹ thuật số khác như Google hoặc Apple.
 • Khi Bạn hoàn thành các biểu mẫu hoặc giao dịch chẳng hạn như biểu mẫu yêu cầu thông tin cho khoản vay hoặc biểu mẫu kiểm tra thông tin lai lịch và nhà cho thuê.
 • Khi Bạn đăng và đóng góp tài liệu trên Website của Chúng tôi.
 • Khi Bạn nộp đơn xin việc trực tiếp với chúng tôi thông qua mạng xã hội hoặc thông qua các nhà giới thiệu được chỉ định bởi Bạn.
 • Bạn có thể cung cấp các thông tin về bên thứ ba thông qua Dịch vụ, ví dụ: nếu Bạn chia sẻ danh sách việc làm với người nhận qua email hoặc tin nhắn hoặc phương thức khác. Bằng cách cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba để bạn cung cấp cho Chúng tôi Thông tin của họ cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Cookie, pixel và các cơ chế theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin tự động khi Bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cookie và các công nghệ tương tự khác. Cookie là các tệp được trang web người dùng truy cập tự động tạo ra, có thể được chuyển đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của Bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của Bạn. Khi Bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên máy tính của Bạn hoặc các thiết bị điện tử khác hoặc sử dụng các công nghệ khác cung cấp chức năng tương tự.

 • Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi có thể sử dụng cookie để kết nối hoạt động của Bạn trên Dịch vụ với thông tin khác mà Chúng tôi lưu trữ về Bạn trong hồ sơ tài khoản của Bạn hoặc các tương tác trước đây của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi để lưu trữ tùy chọn của bạn và các mục đích khác như được liệt kê tại Chính sách Bảo mật này. Việc sử dụng cookie giúp Chúng tôi cải thiện chất lượng Dịch vụ của Chúng tôi cho Bạn, bằng cách xác định thông tin thú vị nhất đối với Bạn, theo dõi xu hướng, đo lường hiệu quả của quảng cáo hoặc lưu trữ thông tin Bạn có thể muốn truy xuất thường xuyên, chẳng hạn như thuộc tính trong danh sách rút gọn hoặc tìm kiếm ưa thích của Bạn. Bất cứ lúc nào, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của mình để từ chối cookie theo hướng dẫn liên quan đến trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, nếu Bạn chọn tắt cookie, nhiều tính năng miễn phí của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường.
 • Một số trang web của Chúng tôi cũng có thể bao gồm pixel, là các tệp điện tử để đếm người dùng đã truy cập trang web đó, để theo dõi hoạt động theo thời gian và trên các trang web khác nhau, để xác định tương tác của người dùng với email Chúng tôi gửi, để xác định một số cookie nhất định trên máy tính hoặc thiết bị điện tử khác truy cập trang đó hoặc để thu thập thông tin liên quan khác, và thông tin này có thể được liên kết với trình duyệt, số nhận dạng thiết bị hoặc địa chỉ IP duy nhất của Bạn. Ví dụ: Chúng tôi có thể triển khai pixel trên các Dịch vụ cụ thể nơi bạn xem một danh sách nhất định để Chúng tôi có thể theo dõi xem danh sách đó có liên quan đến Bạn hay không trong khi đưa ra các đề xuất. Thông qua các pixel và cookie này, chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm loại trình duyệt Bạn sử dụng, thời gian truy cập, các trang đã xem, địa chỉ IP của Bạn và trang web Bạn đã truy cập trước khi điều hướng đến Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của Chúng tôi, chẳng hạn như kiểu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, số nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin mạng di động và hành vi duyệt trang web.
 • Chúng tôi cũng cho phép một số bên thứ ba nhất định thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của Bạn thông qua cookie và các công nghệ khác khi Bạn sử dụng Website hoặc Ứng dụng. Các bên thứ ba này bao gồm (a) các đối tác kinh doanh, những người thu thập thông tin khi Bạn xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên Website hoặc Ứng dụng; và (b) mạng quảng cáo, những người thu thập thông tin về sở thích của Bạn khi Bạn xem hoặc tương tác với một trong những quảng cáo mà họ đặt trên nhiều trang web khác nhau trên Internet. Thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba này là thông tin không thể nhận dạng cá nhân, được sử dụng để đưa ra dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc sở thích của Bạn và để hiển thị quảng cáo trên Website, Ứng dụng và trên mạng Internet phù hợp với sở thích của Bạn.
 • Bạn có thể quản lý loại cookie được phép thông qua cài đặt trình duyệt của mình, bao gồm chặn hoàn toàn tất cả cookie nếu bạn muốn. Để biết thông tin về cách quản lý cookie trên trình duyệt của bạn, vui lòng xem phần trợ giúp của trình duyệt bạn đang sử dụng. 

Thông tin về thiết bị di động và trình duyệt di động

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động và trình duyệt di động của mình về cookie và chia sẻ một số thông tin nhất định, chẳng hạn như kiểu thiết bị di động hoặc ngôn ngữ mà thiết bị di động của Bạn sử dụng, bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và bảo mật trên thiết bị di động của Bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn do nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị di động của Bạn cung cấp.

Dữ liệu định vị

Nếu Bạn bật dịch vụ định vị trên thiết bị di động của mình, với sự cho phép của Bạn, Chúng tôi có thể thu thập vị trí thiết bị của Bạn mà Chúng tôi sử dụng để cung cấp cho Bạn thông tin và quảng cáo dựa trên vị trí. Nếu Bạn muốn hủy tính năng này, bạn có thể tắt dịch vụ định vị trên thiết bị di động của mình.

Quản lý email

Bạn có thể nhận được email từ chúng tôi vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như khi Bạn thực hiện hành động thông qua Dịch vụ, Bạn đăng ký báo cáo thường xuyên, hoặc đăng tin việc làm của Bạn để tìm người làm và người lao động sẽ gửi tin nhắn cho Bạn. Nếu Bạn có tài khoản với Chúng tôi, Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn của mình thông qua cài đặt tài khoản. Ngoài ra, bạn có thể quản lý việc nhận một số loại thông tin liên lạc bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email Chúng tôi gửi cho Bạn. Xin lưu ý rằng, ngay cả khi Bạn hủy đăng ký nhận một số thư từ email nhất định, Chúng tôi vẫn có thể cần gửi email cho Bạn về thông tin giao dịch hoặc quản trị quan trọng.

2. Mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin của Bạn (hoặc để Thông tin của Bạn được xử lý bởi các bên thứ ba (chẳng hạn như Google Analytics) thay mặt Chúng tôi) cho các mục đích sau:

Khi Bạn với bất kỳ khả năng nào sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi có thể xử lý Thông tin của Bạn để:

 • Cung cấp, vận hành và quản lý Dịch vụ;
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cá nhân hóa Dịch vụ;
 • Xác minh danh tính của Bạn khi Bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào Dịch vụ của Chúng tôi, tạo, quản trị và cập nhật tài khoản của Bạn và để cho phép Bạn sử dụng Dịch vụ;
 • Trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của Bạn và thực hiện hành động tiếp theo đối với các khiếu nại hoặc phản hồi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ;
 • Gửi cho Bạn thông tin liên lạc qua bất kỳ kênh liên lạc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, cuộc gọi thoại, tin nhắn và thông báo ứng dụng, bao gồm cho các mục đích tiếp thị khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của Bạn;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối của Bạn với những người dùng khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi;
 • Thực hiện và điều hành các vấn đề về hành chính văn phòng;
 • Liên hệ với Bạn để tiến hành khảo sát và nhận phản hồi về Dịch vụ;
 • Tiến hành phân tích dữ liệu, nghiên cứu, thử nghiệm, giám sát, phân tích việc sử dụng và xu hướng, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện có;
 • Tạo điều kiện cho Bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi, khi Bạn lựa chọn và đồng ý;
 • Thực hiện nghĩa vụ của Chúng tôi hoặc thực thi các quyền của Chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa Bạn và Chúng tôi và tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào;
 • Thông báo cho Bạn về những thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;
 • Tuân thủ tất cả các luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, lệnh, chỉ dẫn, hướng dẫn và yêu cầu hiện hành từ bất kỳ cơ quan địa phương hoặc nước ngoài nào, bao gồm các cơ quan quản lý, chính phủ, thuế và thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác;
 • Tìm kiếm tư vấn hoặc tư vấn chuyên môn, bao gồm cả tư vấn pháp lý;
 • Bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của Chúng tôi, cũng như quyền, tài sản và sự an toàn của các chi nhánh và công ty con, người dùng Dịch vụ và những người khác;
 • Liên quan đến giao dịch tài sản kinh doanh (tức là mua, bán, cho thuê, sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc bất kỳ việc mua lại, xử lý hoặc tài trợ nào khác của một tổ chức hoặc một phần của tổ chức hoặc của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào của một tổ chức) mà chúng tôi là một bên hoặc một bên khác tiềm năng; và
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi thông báo cho Bạn tại thời điểm nhận được sự đồng ý của bạn theo mục 2.2 dưới đây.

Khi Bạn sử dụng Dịch vụ với tư cách là bên thứ ba cung cấp Dịch vụ (“Đối tác Dịch vụ”), Chúng tôi có thể xử lý Thông tin của Bạn để:

 • Nhận dạng Bạn và tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ quy trình xác minh hoặc giới thiệu nào mà chúng tôi có thể tùy ý cho là cần thiết và thực hiện bất kỳ kiểm tra thêm nào mà Chúng tôi có thể yêu cầu;
 • Cho phép Bạn cung cấp dịch vụ của mình, bao gồm chuyển tiếp đơn đặt hàng từ người dùng của Chúng tôi cho Bạn;
 • Xử lý, tạo điều kiện và hoàn thành các khoản thanh toán đến hạn của Bạn liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào Bạn đã cung cấp; và
 • Xử lý và trả lời phản hồi từ người dùng về các dịch vụ mà Bạn đã cung cấp.

Khi Bạn gửi Thông tin của Bạn cho Chúng tôi liên quan đến cơ hội việc làm, Chúng tôi có thể xử lý Thông tin của Bạn để:

 • Xem xét thông tin mà Bạn cung cấp để đánh giá rằng Bạn có phù hợp với vị trí mà Công ty đang tuyển dụng hoặc cho bất kỳ vị trí nào khác công ty sẽ tuyển dụng trong tương lai;
 • trả lời Bạn trong trường hợp bạn sẽ ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào mà chúng tôi sẽ tuyển dụng trong tương lai;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các cuộc phỏng vấn và/ hoặc các chuyến thăm của Bạn đến các văn phòng/ trụ sở làm việc của chúng tôi; và
 • Liên hệ với người giới thiệu Bạn với chúng tôi để thu thập thông tin mà Bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập để xem xét và đánh giá mức độ phù hợp của Bạn với các cơ hội việc làm của Chúng tôi.

Mục đích khác

Vì các mục đích mà chúng tôi có thể/sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin của Bạn tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện tại, mục đích đó có thể không xuất hiện ở trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về mục đích khác tại thời điểm nhận được sự đồng ý của Bạn, trừ khi việc xử lý Thông tin của Bạn mà không cần sự đồng ý của Bạn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Không nhận cuộc gọi quảng cáo

Nếu bạn đã cung cấp cho Chúng tôi (các) số điện thoại của bạn và cho biết rằng Bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo khác qua các số điện thoại của Bạn, thì tùy từng thời điểm, Chúng tôi có thể liên hệ với Bạn bằng các số điện thoại đó với thông tin về Dịch vụ của chúng tôi ngay cả khi những số điện thoại này được đăng ký với Cơ quan đăng ký nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, bạn có thể thông báo bằng văn bản nếu bạn không muốn chúng tôi liên hệ theo số điện thoại của bạn cho các mục đích đó.

Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của Bạn, Chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin của Bạn cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Sự đồng ý tiết lộ Thông tin của Bạn cho bên thứ ba, nhằm mục đích nhận thông tin tiếp thị, được đưa ra thông qua biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, trực tuyến hoặc trên giấy.

3. Độ chính xác và bảo mật

Bạn nên đảm bảo rằng tất cả Thông tin của Bạn được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và hợp lệ. Việc Bạn không làm như vậy có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn Dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu.

Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin của Bạn là chính xác và đầy đủ nếu Thông tin của Bạn có khả năng được Chúng tôi sử dụng để đưa ra quyết định ảnh hưởng đến Bạn hoặc tiết lộ cho một tổ chức khác. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Bạn cũng phải cập nhật cho Chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong Thông tin của Bạn mà ban đầu Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc Thông tin của Bạn không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc Bạn không cập nhật cho Chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong Thông tin của Bạn mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và tổ chức hợp lý để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép Thông tin của Bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả Thông tin của Bạn mà Bạn cung cấp trên các máy chủ an toàn ở định dạng phù hợp nhất.

Tuy nhiên, Bạn hiểu rằng việc truyền tải thông tin qua mạng Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Thông tin của Bạn, tuy nhiên Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Thông tin của Bạn được truyền đến, bởi hoặc thông qua Website hoặc Ứng dụng, Bất kỳ sự truyền tải nào đều có nguy cơ của riêng Bạn. Ngoài ra, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép Thông tin của Bạn bởi các bên thứ ba khác do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi.

Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Dịch vụ, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu của Bạn trừ khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của Chúng tôi.

Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước để giữ an toàn cho Thông tin của mình, chẳng hạn như chọn mật khẩu mạnh và giữ riêng tư, cũng như đăng xuất khỏi tài khoản người dùng và đóng trình duyệt web ngay sau khi bạn sử dụng xong Dịch vụ của Chúng tôi trên thiết bị dùng chung hoặc không bảo mật.

4. Rút lại sự đồng ý và yêu cầu truy cập, xóa và chỉnh sửa

Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu truy cập, xóa hoặc chỉnh sửa Thông tin được xử lý đúng theo các thủ tục được chỉ định trong Chính sách Bảo mật này. Tất cả các yêu cầu truy cập, xóa hoặc chỉnh sửa Thông tin do chúng tôi lưu giữ phải được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi vào email sau: support@cotoiday.vn

Xin lưu ý rằng Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận và hành động theo các yêu cầu bằng tiếng Việt tuân thủ Chính sách bảo mật này. Bất kỳ yêu cầu nào không tuân thủ những điều trên sẽ bị từ chối và chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các yêu cầu bị từ chối đó. Chúng tôi có thể từ chối tiết lộ, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Thông tin nào vì những lý do được nêu trong Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong thời gian sớm nhất có thể, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn.

5. Truyền dữ liệu quốc tế

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin của bạn được chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành cũng như thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ Bên thứ ba nào nhận Thông tin của Bạn đều bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ pháp lý, để đảm bảo cho Thông tin được chuyển giao và bảo vệ theo tiêu chuẩn quy định tại Chính sách Bảo mật này.

6. Trang web của bên thứ ba

Đôi khi, Website và Ứng dụng có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng lưới đối tác và nhà cung cấp của Chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số liên kết này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ Thông tin nào của Bạn đến các trang web này.

7. Tổ chức tiếp cận, xử lý dữ liệu

Những cá nhân hoặc tổ chức sau đây có thể tiếp cận được Thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi bao gồm như sau:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản;
 • Cán bộ nhân viên của Chúng tôi để cung cấp Dịch vụ theo phạm vi thỏa thuận hoặc theo mục đích quy định tại Chính sách này;
 • Người đăng tin và Người xem tin trên Website, Ứng dụng;
 • Đối tác trung gian thanh toán: Chúng tôi có quyền cung cấp các Thông tin mà Bạn cung cấp bao gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và các thông tin khác của Bạn khi Bạn có nhu cầu thực hiện thanh toán qua đối tác trung gian thanh toán theo yêu cầu của tổ chức thanh toán và nhu cầu của bạn cùng sự chấp thuận của Bạn.
 • Các Bên thứ ba khác liên quan đến Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Bạn hoặc theo yêu cầu khác của Chúng tôi cho mục đích quy định tại Chính sách này.

Thông tin về Bên kiểm soát và xử lý Thông tin của Bạn:

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An

Địa chỉ: Số 11 ngõ 243 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

8. Quyền và nghĩa vụ của bạn

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, Bạn có các quyền sau đây:

 • Được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Rút lại sự đồng ý của mình.
 • Xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình. Việc hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của chủ thể dữ liệu, với toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân mà chủ thể dữ liệu yêu cầu hạn chế.
 • Yêu cầu cung cấp cho mình thông tin là Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Được phản đối Bên Kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân, Bên Kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.
 • Bên Kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân, Bên Kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thực hiện yêu cầu của chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của chủ thể đó.
 • Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

9. Cách thức xử lý thông tin

Thông tin cá nhân được lưu trên cơ sở dữ liệu với các biện pháp bảo mật chặt chẽ về quyền truy cập và mã hóa ổ cứng. Thông tin sẽ được sao lưu ở bản backup tại khu vực lưu trữ riêng. Các bản backup đều tuân thủ các quy định bảo mật về quyền truy cập và mã hóa. Thời gian lưu trữ các bản sao lưu là 12 tháng.

Thông tin cá nhân trong quá trình di chuyển qua các hệ thống, hay từ hệ thống tới người dùng đều được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trong trường hợp thông tin cá nhân được lưu trữ tạm thời ở nước ngoài trên các nền tảng đám mây, thông tin cá nhân sẽ được mã hóa.

10. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

Chúng tôi nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho Bạn.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Bạn không thể thực hiện các quyền của Bạn theo quy định tại Chính sách này thì Chúng tôi đề nghị Bạn thông báo cho Chúng tôi theo thông tin liên lạc sau:

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Phúc An

Địa chỉ: Số 11 ngõ 243 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Hotline: 09.1800.6181 – Email: support@cotoiday.vn

11. Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin của Bạn, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các Thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi không bán, chuyển giao Thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của Bạn ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp Thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.  

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ Thông tin bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Bạn được biết.

Nếu xét thấy Thông tin của Bạn cung cấp cho Chúng tôi là không chính xác, Chúng tôi sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của Bạn được đăng tải trên Website và Ứng dụng.

12. Thời gian lưu trữ và thời gian bắt đầu, kết thúc xử lý dữ liệu

Thông tin của Bạn được lưu trữ và xử lý bắt đầu từ khi Bạn cung cấp Thông tin cho Chúng tôi đến khi Bạn tự xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi xóa Thông tin của Bạn.

Các thông tin của Bạn được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu của Bạn đưa ra với Chúng tôi. Thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng.

13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc Bạn tự nguyện tiết lộ Thông tin của mình cho những người dùng khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Bạn không đến được Chúng tôi, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của Chúng tôi.

14. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thêm thông tin về việc Chúng tôi xử lý Thông tin của Bạn, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của Chúng tôi theo email sau: support@cotoiday.vn.

Nhắn tin Facebook